Startside
Kart
Severdigheter
Løyper og Stier
Tomter

Jernvinning/Fangstgroper

Det har fra gammel tid vært stor aktivitet i Synnfjell området. Dette er dokumentert gjennom funn av jernvinningsanlegg, fangstgroper og boplasser helt tilbake fra steinalderen. Rester etter slike anlegg kan finnes flere steder i området. Mer om dette kan du finne på Kittilbu Utmarksmuseum, som har utstillinger, kultursti og rekonstruksjoner fra denne tiden.

Vi vil prøve å få merket en del av disse plassene slik at det blir enklere å komme til dem.

Dokkfløy

Kraftutbyggingen av Dokkfløy var et stort prosjekt. Over 9000 dekar med skog og landområder var neddemt ved ferdigstilling av anlegget i 1989. Fra gammelt var det også en dam ved Dokkelva. Denne ble brukt til å slippe vann på elva under tømmerfløtingen.

Den gamle fløte dammen ble tatt vare på, og er i dag satt opp igjen som en severdighet ved østsiden av den nye dammen.

Grønvold Sag og Mølle

Ved riksvei 250 i Nord-Torpa finner du Grønvold Sag og Mølle. Dette er en gammel sag og mølle som nå er restaurert. Det er høvlet en del takflis, og produksjon av listeverk er også mulig. Mølla er også i funksjon og det males både gryn og mel. Hver sommer arrangeres "Grønvold dagen". Da følges kornet fra det ankommer som nek, til det går i kverna.

Tilbake til toppen av siden