Kristian Koll innehar området Nordrumsetra Hyttegrend. Dette ligger på østsiden av dalen, rett nord for Nordrumsetra. Her finnes et felt som allerede er utbygd med 20 hytter. Feltet som nå er lagt ut inneholder 45? nye tomter.

 

.

Hytte som er satt opp ved Nordrumsetra. Hyttene kan ha høy standard..

Alle tomtene vil ha helårsvei. Det vil være strøm, vann og kloakk tilgjengelig til tomtegrensen. Det vil også være klargjort for trekking av fiberoptikk kabel når dette er tilgjengelig fra leverandør (VOKKS). Tomtene ligger like nord for Nordrumsetra på østsiden i Synndalen. Utsikten er flott, med sikt over store deler av Synnfjellet. Feltet ligger også veldig sentralt mot ski løypenettet.

Nordrumsetra drives i dag av Kristian og Else Marie Koll. Det har vært seterdrift her hver sommer gjennom mange år.

Vi setter gjerne opp hytte for deg etter tegning. Det kan leveres helt ferdig med "nøkkelen i døra", eller delvis ferdig etter avtale. Vi er også  behjelpelige med grunnarbeid, graving, planering og formidling av kontakt mot alle typer håndverkere.


 

Kontaktinnformasjon:

Kristian Koll

2880 Nord-Torpa

Tlf: 61119589

Mob: 91558158

Faks: 61119361

E-post: kriskollATfrisurf.no

(AT byttes ut med @ i epost adressen. Dette for å unngå spam post)

Hjemmeside: http://www.nordrumsetra.no


 

Tilbake til oversikt over tomter

Antall besøk:

Hit Counter